Gizlilik ve Çerez Politikası

Bilnex Yazılım Çözümleri ve Bilişim Teknolojileri San. Tic.Ltd. Şti. (“Bilnex Yazılım”) İnternet Gizlilik Politikası

Bilnex Yazılım bilgilerinizin gizliliğine saygı duymaktadır. Bu politika bize ilettiğiniz kişisel bilgilerinizi ve bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi özetlemektedir. Bu politika ayrıca, gizliliğiniz ile ilgili diğer önemli konuları da açıklamaktadır.

İçindekiler

  • Bilnex Yazılım İnternet Gizlilik Politikası
  • Muvafakatınız
  • Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve açıklanması hakkında sınırlamalar
  • Bilnex Yazılım internet sitesi üzerinden toplanan bilgiler ve bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği
  • Kişisel bilgilerin paylaşımı
  • Kişisel bilgilerin güvenliği
  • Kişisel bilgilerin alıkonulması
  • Çocuklar ve ebeveynler
  • Bu politika ya da gizlilik beyanları hakkında sorular
  • Bu politika ve gizlilik beyanlarımızdaki değişiklikler

Bilnex Yazılım İnternet Gizlilik Politikası

Tüm yürürlükteki gizlilik ve veri koruma kanunlarına uymak Bilnex Yazılım politikasıdır. Bu taahhüt, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın  ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan başkalarının güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.

İnternet gizlilik politikası Bilnex Yazılım internet sitesi üzerinden kişisel bilgileri topladığımızda Bilnex Yazılım‘ın sizin mahremiyetinizi nasıl koruduğunu açıklamaktadır. “Kişisel bilgi” terimi sizi tek başına ya da bizde mevcut olan bilgilerle kişisel olarak sizi tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir.

Muvafakatınız

Bilnex Yazılım internet sitesini kullanarak ya da bize kişisel bilgiler sağlayarak, kişisel bilgilerinizin bu politikada ve uygulanacak olan her tür ülke ya  da web sitesi gizlilik beyanında açıklandığı gibi toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına muvafakat etmektesiniz.

Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve açıklanması hakkında sınırlamalar 

Uygulanacak kanun tarafından talep edildiği derecede, Bilnex Yazılım internet sitesinden her ne zaman kişisel bilgi toplarsa;

Kendisinin veri uygulamalarından sizi zamanında ve uygun bir biçimde haberdar edecektir.
Açık ya da gizli olabilecek olan muvafakatiniz ile kişisel bilgilerinizi kişisel bilginin hassaslığı, yasal şartlar ve diğer faktörlere bağlı olarak toplayacak, kullanacak ve iletecektir.
Kişisel bilgilerinizi sadece özel, sınırlı amaçlar içerisinde toplayacaktır. Topladığımız bilgiler, toplanma amacı doğrultusunda ilgili, yeterli ve abartısız  olacaktır.
Kişisel bilgilerinizi asıl olarak toplanma ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz amaç ile tutarlı biçimde işleyecektir. 
Kişisel bilgilerinizin amaçlanan kullanımı açısından güvenilir, gerçek, tam ve gerekli olduğunda güncel olmasını sağlamak için makul adımları atacaktır.
Size “vazgeçme” fırsatı vermeden kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayacaktır.
Üçüncü bir kişiye açıklanan ya da diğer bir ülkeye iletilen kişisel bilgilerin sözleşme yoluyla ya da başka bir biçimde, Bilnex Yazılım içerisindeki iletimler dahil, yeterli bir biçimde korunmasını sağlamak için uygun tedbirleri alacaktır.

Bilnex Yazılım internet sitesini kullandığınızda sizin hakkınızda bilgi toplayabiliriz:

1. Web tarayıcınız tarafından bize gönderilen bilgiler

Bilnex Yazılım, bize web tarayıcınız tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri toplamaktadır. Bu bilgiler tipik olarak sizin internet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin ismi (Macintosh® ya da Windows® gibi) ve web tarayıcınızın versiyonunu (İnternet Explorer® ya da Mozilla® gibi) içermektedir. Lütfen, tarayıcınızın ne gibi bilgiler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek istemeniz halinde tarayıcınızı kontrol edin.

Tarayıcınız tarafından sağlanan bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Biz bu bilgileri sitemizi geliştirmemize ve onları internet ziyaretçilerimiz tarafından kullanılan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanmaktayız.

2. Bilgisayarınıza bir “Çerez (Cookie)” yerleştirerek toplanan bilgiler

Bilnex Yazılım, bilgisayarınızın sabit diskine bir “etiket” yükleyerek hakkınızda bilgi toplayabilir. Bu etiket “çerez” olarak bilinmektedir.

Bilnex Yazılım internet sitesi “oturum çerezleri” kullanmaktadır. Bir oturum çerezi bilgisayarınızı, sitemize giriş yaptığınızda bir bilgisayar tarafından oluşturulan, benzersiz bir tanımlayıcı ile etiketlemek için kullanılır. Bir oturum çerezi, sizi kişisel olarak tanımlamaz ve tarayıcınızı kapattıktan sonra sona erer. Biz oturum çerezlerini ziyaretçilerimizin sitemizi kullanma yolları – hangi sayfaları ziyaret etmekteler, hangi linkleri kullanmaktalar ve her bir sayfada ne kadar süre kalmaktadırlar – hakkında istatistiksel bilgi toplamak için kullanmaktayız. Bu (tıklama akışı verileri) bilgileri, ziyaretçilerimizin menfaatlerini ve sitemizin içerik ve işlevselliğini iyileştirme gereksinimlerini daha iyi anlayacak biçimde istatistiksel olarak analiz etmekteyiz.

Çerezleri almayı istememeniz halinde, tarayıcınızı reddetmeye ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde uyarmaya ayarlayabilirsiniz. Her ne kadar bir Bilnex Yazılım internet sitesini ziyaret ettiğinizde çerezleri kabul etmeniz gerekmese de tarayıcınızın çerezleri reddetmesi halinde, sitenin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

3. Bilerek ve isteyerek sağladığınız bilgiler

Bilnex Yazılım internet sitesini kullandığınızda bilerek ve isteyerek sağladığınız bilgileri toplamaktadır, örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt olduğunuzda, bir anketi doldurduğunuzda ya da bize geril bildirim için bir soru sorduğunuzda ya da e-posta attığınızda sağladığınız bilgiler. Birçok durumda bu bilgiler kişisel bilgiler olacaktır.

Bilnex Yazılım bu bilgileri sizin sağlama amacınız için kullanmaktadır. Örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt yaptırdığınızda e-posta adresinizi verdiğinizde, e-posta adresinizi talep ettiğiniz e-posta uyarılarını göndermek için kullanmaktayız.

Bilnex Yazılım internet sitesinden topladığımız bilgileri, müşteri hizmetleri, dolandırıcılığı önleme, pazar araştırması, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve size ve şirketinize ilgi duyabileceğinize inandığımız bilgi ve teklifleri sunmak gibi çeşitli iş amaçları için kullanabiliriz.

Bilnex Yazılım sitesi, kişisel bilgilerinizin kullanımı hakkında seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

4. Kişisel bilgilerin paylaşımı

Bilnex Yazılım toplamış olduğu bilgileri posta listesi aracılarına sizin açık muvafakatiniz olmaksızın satmayacaktır. Bilnex Yazılım kişisel bilgilerinizi diğer Bilnex Yazılım iş birimleri ile paylaşabilir. Bunu yaptığımız zaman bu diğer Bilnex Yazılım birimleri bilgilerinizi asıl olarak toplanma (ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz) amacı ile ve sadece bu politika uyarınca, uygulanacak her türlü ülke ya da web sitesi gizlilik beyanları ve tüm uygulanacak gizlilik ve veri koruma kanunları uyumlu olacak biçimde kullanacaktır.

Belirli, sınırlı durumlarda kişisel bilgilerinizi ilgisiz üçüncü kişiler ile paylaşabilir ya da bu üçüncü kişilere iletebiliriz. Örneğin; üçüncü bir kişiye kişisel bilgileri (i) talebiniz üzerine, (ii) yasal bir şart ya da mahkeme emrine uymak için, (iii) kimlik hırsızlığı gibi muhtemel bir suçu araştırmak için, (iv) Bilnex Yazılım ya da Bilnex Yazılım iş biriminin satışı, satın alınması, birleşmesi, yeniden örgütlenmesi, tasfiyesi ya da feshi ile bağlantılı olarak ya da (v) benzer durumlarda verebiliriz. Söz konusu bir olayın gerçekleşmesi halinde, kişisel bilgilerinizi korumak için uygun adımları atacağız.

Bilnex Yazılım internet sitesi, kişisel bilgilerinizin açıklanması ve/veya iletimi hakkında seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

5. Kişisel bilgilerin güvenliği

Kişisel bilgileriniz genel olarak Bilnex Yazılım veritabanlarında depolanacaktır.

Bilnex Yazılım kişisel bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için makul korumalar sağlamaktadır. Her ne kadar kişisel bilgilerinizin yetkisiz açıklama, yanlış kullanım ya da değiştirilmesine karşı korumaya yardımcı olması için güvenlik tedbirleri alsak da, internete bağlı tüm bilgisayar ağları için durum bu iken, internet üzerinden sağlanan bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün ötesinde güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayacağız.

6. Kişisel bilgilerin alıkonulması

Bilnex Yazılım, internet sitemiz üzerinden toplanan kişisel bilgileri, talep ettiğiniz hizmet, ürün ve bilgileri sağlamak gerekli olduğu kadar ya da uygulanacak olan kanun tarafından izin verildiği ölçüde alıkoymaktadır.

7. Çocuklar ve ebeveynler

Bilnex Yazılım sitesi genel olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılar için planlanmamıştır. Bilnex Yazılım, uygulanacak kanun tarafından izin verilmiş olması hariç olmak üzere çocuklardan ya da çocuklar hakkında internet siteleri üzerinden bilerek kişisel bilgiler istemez ya da toplamaz. Çocuğunuzun kişisel bilgiler vermiş olması ve söz konusu bilgilerin kayıtlarımızdan silinmesini talep etmeniz halinde, info@bilnex.com.tr‘ye e-posta yazarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bu politika ya da gizlilik beyanları hakkında sorular

Bu politika, bir ülke, web sitesi gizlilik beyanı ya da kişisel bilgileri kullanımımız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde, info@bilnex.com.tr‘ye e-posta yazarak irtibata geçiniz.

Bu politika ve gizlilik beyanlarımızdaki değişiklikler

Bilnex Yazılım bu politikayı, herhangi bir zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu politikanın gözden geçirilmiş halini güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Ücretsiz Demo Talebi

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa bize ulaşın

Çağrı Merkezi

Destek Talep Formu

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa bize ulaşın